From 1 - 6 / 6
 • Categories  

  Major railways of Bulgaria

 • Categories  

  Major railways - Tunnels

 • Categories  

  Major railways - Station

 • Categories  

  Съгласно Закона за защита от шума в околната среда следва да се създаде Стратегическа карта за шум на основните железопътни линии включваща всички железопътни линии, през които преминават над 30 хил. влака годишно. Железопътната мрежа на страната няма участъци с такъв трафик. В случай, че бъдат достигнати минималните изисквания, ще се възложи изготвянето на стратегически карти на шума за съответните участъци.

 • Categories  

  Major railways - Bridges

 • Categories  

  Съгласно Закона за защита от шума в околната среда следва да се създаде Стратегическа карта за шум на основните железопътни линии включваща всички железопътни линии, през които преминават над 30 хил. влака годишно. Железопътната мрежа на страната няма участъци с такъв трафик. В случай, че бъдат достигнати минималните изисквания, ще се възложи изготвянето на стратегически карти на шума за съответните участъци.